Αντίκτυπος

Αντίκτυπος

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα ανοικτά δεδομένα. Είναι σήμερα ευρέως αποδεκτό ότι με το άνοιγμα των δεδομένων εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή διαφάνειας και διαφάνειας της πληροφορίας και ότι αυτό έχει τη δυνατότητα να ωθήσει την οικονομική καινοτομία, τον κοινωνικό μετασχηματισμό και τις νέες μορφές πολιτικής και κυβερνητικής λογοδοσίας. Εστιάζοντας μόνο στις οικονομικές επιπτώσεις, το 2020, στο δεύτερο Open Data Impact Study που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων υπολόγισε ότι το μέγεθος της ευρωπαϊκής αγοράς δεδομένων εκτιμάται σε 184 δισεκατομμύρια ευρώ και προβλέπεται να φτάσει μεταξύ 199,5 και 334 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2025.