Εφαρμογές

Στον πιο κάτω κατάλογο παρουσιάζονται παραδείγματα επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων του δημοσίου στην Κύπρο, από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, για την ανάπτυξη εφαρμογών, ιστοσελίδων κ.ά. Σε περίπτωση που έχεις αναπτύξει κάποια υπηρεσία / εφαρμογή / ιστοσελίδα με δεδομένα του δημοσίου, μοιράσου το γεγονός αυτό μαζί μας, αποστέλλοντας πληροφορίες για το παράδειγμά σου, μέσω της υποσελίδας Υποβολή Εφαρμογής.

Όνομα: Simply, a Cyprus Air Quality Service 2
Δημιουργός: EUROCY Innovations Ltd
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: web application
Θεματική Ομάδα: ΥγείαΠεριβάλλον


Περιγραφή: As the title suggests, it is simply a Cyprus Air Quality Service. Nothing more, nothing less. The air quality data of this service is provided by Cyprus Open Data Portal. An API is also available as a service for developers and third-party service providers who want to access the data and build added-value services. At the moment, the API is in beta version and is open to everyone for testing. 


Μετάβαση στην Εφαρμογή

 

 

Όνομα: Simply, a Cyprus Postcodes Directory
Δημιουργός: EUROCY Innovations Ltd
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: web application
Θεματική Ομάδα: 
ΜεταφορέςΕπαρχίες, Δήμοι και Ζώνες


Περιγραφή: As the title suggests, it is simply a Cyprus postcodes directory. Nothing more, nothing less. The postcode data of this service is provided by Cyprus Open Data Portal. An API is also available as a service for developers and third-party service providers who want to access postcodes and search for street names. At the moment, the API is in beta version and is open to everyone for testing.


Μετάβαση στην Εφαρμογή

 

 

Όνομα: PharmaCY Near Me
Δημιουργός: Ιδιωτική Επιχείρηση
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: web application
Θεματική Ομάδα: 
Υγεία

Περιγραφή: Το κοντινότερο φαρμακείο με ένα κλικ! Η εφαρμογή χρησιμοποιεί την τοποθεσία του χρήστη για να εντοπίσει το κοντινότερο σε αυτόν φαρμακείο. Ο χρήστης επιλέγει μεταξύ κανονικού ωραρίου ή εφημερευόντων φαρμακείων.

Μετάβαση στην Εφαρμογή

Όνομα: Foody
Δημιουργός: Νεοφυής Επιχείρηση
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: iOS, Android, web
Θεματική Ομάδα: Επαρχίες, Δήμοι και Ζώνες

Περιγραφή: Νεοφυής επιχείρηση παροχής υπηρεσιών σε εστιατόρια. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, δεδομένα που προέρχονται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Μετάβαση στην Εφαρμογή

Όνομα: Cyprus Bus by Motion
Δημιουργός: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: iOS, Android
Θεματική Ομάδα: 
Μεταφορές

Περιγραφή: Η εφαρμογή «Cyprus Bus» της MOTION είναι η επίσημη εφαρμογή του ΥΜΕΕ. Παρέχει πληροφορίες σχετικές με τον χρονοπρογραμματισμό των λεωφορείων παγκύπρια και τον πραγματικό χρόνο άφιξης λεωφορείου σε κάθε στάση.

Μετάβαση στην Εφαρμογή

Όνομα: Chatterbox.Network
Δημιουργός: Greg Andreou
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: Ιστοσελίδα
Θεματική Ομάδα: Κυβέρνηση και Δημόσιος Τομέας

Περιγραφή: Διαδραστική πλατφόρμα για την οπτικοποίηση των δηλώσεων πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων στη Κύπρο. Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί δεδομένα που προέρχονται από την Βουλή των Αντιπροσώπων.

Μετάβαση στην Ιστοσελίδα

Όνομα: Politica
Δημιουργός: Νεοφυής επιχείρηση
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: Ιστοσελίδα
Θεματική Ομάδα: Κυβέρνηση και Δημόσιος Τομέας

Περιγραφή: Kαινοτόμος διαδραστική πλατφόρμα για την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων των εκλογών σε τηλεόραση και διαδίκτυο. Η πλατφόρμα αποτελείται από πολλαπλά εργαλεία για δημοσιογράφους, για τηλεοράσεις, ιστοσελίδες για πολιτική ανάλυση, οπτικοποίηση και fact checking, ανταποκρινόμενη στη νέα "digital" εποχή. 

Μετάβαση στην Ιστοσελίδα

Όνομα: Air Quality Cyprus App
Δημιουργός: Tμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: iOS, Android
Θεματική Ομάδα: Περιβάλλον, Υγεία

Περιγραφή: H εφαρμογή αναπτύχθηκε από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που είναι το αρμόδιο τμήμα για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και διαχείριση της ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα στην Κύπρο. Μέσω της εφαρμογής δίνονται ζωντανά δεδομένα για την ποιότητα του αέρα σε όλη την Κύπρο, με τη χρήση ζωντανώνδεδομένων του ΤΕΕ που αφορούν στις τρέχουσες καταγραφές των σταθμών μέτρησης της ποιότητας του αέρα.

Μετάβαση στην Εφαρμογή

Όνομα: Fuel Prices Cyprus App
Δημιουργός: Θυγατρική Εταιρεία της Α.ΤΗ.Κ.
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: Android
Θεματική Ομάδα: Ενέργεια

Περιγραφή: 

Η εφαρμογή περιέχει πληροφορίες για τις λιανικές τιμές όλων των πρατηρίων καυσίμων στην Κύπρο, που αντλούνται καθημερινά από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και επικαιροποιούνται άμεσα από τα πρατήρια καυσίμων. Επιπλέον, παρέχονται στατιστικά στοιχεία για αυτές τις τιμές.

Μετάβαση στην Εφαρμογή

Όνομα: Cyprus Pharmacy Guide App (Οδηγός Φαρμακείων Κύπρου)
Δημιουργός: Ιδιωτική εταιρεία
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: Android, iOS
Θεματική Ομάδα: Υγεία

Περιγραφή: Η εφαρμογή Οδηγός Φαρμακείων Κύπρου περιλαμβάνει όλα τα φαρμακεία της Κύπρου μαζί με τις συντεταγμένες τους, καθώς εμφανίζει τα διημερεύοντα φαρμακεία (με συνεχή ενημέρωση).

Μετάβαση στην Εφαρμογή

Όνομα: City of Nicosia 
Δημιουργός: Δήμος Λευκωσίας
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: iOS, Android, Windows
Θεματική Ομάδα: Επαρχίες, Δήμοι και ΖώνεςΜεταφορές

Περιγραφή: Το City of Nicosia, είναι ο επίσημος οδηγός σας για τη Λευκωσία όλο το χρόνο. Η εφαρμογή προσφέρεται στα Ελληνικά, Αγγλικά και Ρώσικα. Η τελευταία του έκδοση περιλαμβάνει τις τρέχουσες διαθεσιμότητες χώρων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί ανοικτά δεδομένα του Δήμου Λευκωσίας και του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Μετάβαση στην Εφαρμογή

Όνομα: SeaMobile App
Δημιουργός: Ωκεανογραφικό Κέντρο - Πανεπιστήμιο Κύπρου
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: iOS, Android, web app
Θεματική Ομάδα: ΠεριβάλλονΠαιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός 

Περιγραφή: Το SeaMobile App παρέχει έναν δυναμικό οδηγό για τις παραλίες και τα θαλάσσια ύδατα της Κύπρου. Παρέχει για κάθε παραλία τοπικές πληροφορίες (περιγραφή και χαρακτηριστικά), θαλάσσιες προβλέψεις (κύματα, ρεύματα, θερμοκρασία, αλατότητα και ανέμους) και τις καιρικές προβλέψεις. Αυτό παρέχεται σε πίνακες και χάρτες, συμπεριλαμβανομένων κινούμενων σχεδίων. Οι πληροφορίες απευθύνονται στους χρήστες στον τομέα του τουρισμού και της ψυχαγωγίας, ιδίως στις δημόσιες παραλίες, το κολύμπι, το σέρφινγκ, την ιστιοπλοΐα, το ψάρεμα και τις καταδύσεις, καθώς και επαγγελματίες όπως ξενοδοχεία, σχολεία για καταδύσεις, σέρφινγκ, ιστιοπλοΐα, και άλλοι.

Μετάβαση στην Εφαρμογή

Όνομα: CY Consumers App
Δημιουργός: Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: iOS, Android
Θεματική Ομάδα: ΕνέργειαΠληθυσμός, Κοινωνία και Απασχόληση

Περιγραφή: Η εφαρμογή παρέχει μεταξύ άλλων πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών (ενημερωτικά έντυπα, νομοθεσίες και οπτικοακουστικό υλικό), πρόσβαση στο Παρατηρητήριο Λιανικών Τιμών Καυσίμων σε πραγματικό χρόνο,πρόσβαση στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων, σύνδεση με τα παρατηρητήρια τιμών καταναλωτικών αγαθών (τιμές υπεραγορών, κτλ.), γνωστοποιήσεις επικίνδυνων προϊόντων συστήματος GRAS – RAPEX, σύνδεση με το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GPS) για οδική καθοδήγηση προς τα Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας.

Μετάβαση στην Εφαρμογή

Όνομα: Cyprus Map App
Δημιουργός: ιδιώτης
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: Android
Θεματική Ομάδα: Παιδεία, Πολιτισμός και ΑθλητισμόςΕνέργεια

Περιγραφή: Η εφαρμογή Cyprus Map - Χάρτης της Κύπρου παρέχει πληροφορίες (ελληνικά και αγγλικά) για όλα τα πρατήρια καυσίμων και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία στην Κύπρο. Μέσω της εφαρμογής μπορείτε να λάβετε σχετικές πληροφορίες γύρω από την τρέχουσα τοποθεσία σας (μέσω GPS), να επιλέξετε τον προτιμώμενο τύπο καυσίμου, να λάβετε το κόστος καυσίμων του επιλεγμένου τύπου καυσίμου, όνομα και διεύθυνση του επιλεγμένου πρατηρίου καυσίμων, να έχετε προβολή λεπτομερειών πλοήγησης για το επιλεγμένο πρατήριο καυσίμων, π.χ. διαδρομή, διάρκεια και απόσταση (απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο), να δείτε μια λίστα με τα πλησιέστερα πρατήρια καυσίμων ταξινομημένα κατά τη χαμηλότερη τιμή.

Μετάβαση στην Εφαρμογή

Όνομα: Cyprus Post App
Δημιουργός: Κυπριακά Ταχυδρομεία
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: iOS, Android
Θεματική Ομάδα: Μεταφορές

Περιγραφή: Η εφαρμογή Cyprus Post επιτρέπει στους χρήστες να έχουν εύκολη πρόσβαση στις ταχυδρομικές υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με την εφαρμογή μας μπορεί κάποιος να λάβει λεπτομερείς πληροφορίες (ελληνικά και αγγλικά) παρακολούθησης για το πακέτο του εισάγοντας το αναγνωριστικό παρακολούθησης, να υπολογίσει τις τιμές για το ταχυδρομείο, τα δέματα, τα πακέτα κ.λπ. που θέλει να στείλει, να μάθει τον αριθμό ταχυδρομικών κωδικών των διευθύνσεων, να δει ποιο ταχυδρομείο βρίσκεται κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία του, να δει την τοποθεσία όλων των ταχυδρομικών γραφείων στην Κύπρο μαζί με τις πληροφορίες τους και να λάβει σχετικές οδηγίες.

Μετάβαση στην Εφαρμογή

Όνομα: CYLAW
Δημιουργός: Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: ιστοσελίδα
Θεματική Ομάδα: Δικαιοσύνη, Νομικό Σύστημα και Δημόσια Ασφάλεια

Περιγραφή: Το CyLaw είναι η διαδικτυακή υπηρεσία του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου που προσφέρει ελεύθερη και μη κερδοσκοπική πρόσβαση σε κυπριακές και σε διεθνείς πηγές δικαίου. Οι βάσεις δεδομένων του CyLaw περιλαμβάνουν όλη τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, την ενοποιημένη και αριθμημένη νομοθεσία, καθώς και τους θεσμούς πολιτικής δικονομίας, μέρος της δευτερογενούς νομοθεσίας και αποφάσεων διαιτητικών οργάνων. 

Μετάβαση στην Ιστοσελίδα

Όνομα: Cyprus Tax Law App
Δημιουργός: Ιδιωτική Εταιρεία
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: Android
Θεματική Ομάδα: Οικονομία και Χρηματοοικονομικά ΘέματαΔικαιοσύνη, Νομικό Σύστημα και Δημόσια Ασφάλεια

Περιγραφή: Η εφαρμογή παρέχει πληροφορίες σχετικά με το φορολογικό σύστημα της Κύπρου και το σχετικό νομικό καθεστώς.

Μετάβαση στην Εφαρμογή

Όνομα: ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ App
Δημιουργός: Γραφείο Τύπου της Αστυνομίας Κύπρου
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: iOS, Android
Θεματική Ομάδα: Δικαιοσύνη, Νομικό Σύστημα και Δημόσια Ασφάλεια

Περιγραφή: Η εφαρμογή δημιουργήθηκε από το Γραφείο Τύπου της Αστυνομίας Κύπρου, με σκοπό την πιο έγκαιρη και άμεση ενημέρωση προς το κοινό. Περιέχει γενικές πληροφορίες για την Κυπριακή Αστυνομία και χρήσιμα τηλέφωνα και άλλες πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν στην καθημερινή σας ζωή. Μπορείτε επίσης να βρείτε καθημερινά νέα καθώς και πληροφορίες σχετικά με το οδικό δίκτυο. Επιπλέον, περιλαμβάνει οδηγίες για τους οπαδούς, με ανακοινώσεις και Σχέδια για σημαντικούς αγώνες.

Μετάβαση στην Εφαρμογή

Όνομα: Cyprus By Bus App 
Δημιουργός: Ιδιωτική Επιχείρηση
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: Android, Windows
Θεματική Ομάδα: Μεταφορές

Περιγραφή: To Cyprus by bus παρέχει πληροφορίες, μέσω ιστοσελίδας και εφαρμογής σχετικά με τα λεωφορεία, τα δρομολόγια και ωρολόγια προγράμματα των λεωφορείων της Κύπρου. Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι οι πληροφορίες που αρχικά δημοσιεύθηκαν από τους οργανισμούς συγκοινωνιών των εκάστοτε πόλεων, όπως τηςΕΜΕΛ (Λεμεσός), OSYPA LTD (Πάφος), ΟΣΕΛ (Λευκωσία), Ζήνωνα Λεωφορεία (Λάρνακα), OSEA (Αμμόχωστος), Λεμεσός Airport Express, Υπεραστικά Λεωφορεία κλπ. Οι χρήστες του Cyprus by bus μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους λογαριασμό, στον οποίο μπορούν να αποθηκεύσουν τις δικές τους διαδρομές ή στάσεις λεωφορείων.

Μετάβαση στην Εφαρμογή

Όνομα: LEGINET
Δημιουργός: συνεργασία Ιδιωτικών Εταιρειών
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: ιστοσελίδα
Θεματική Ομάδα: Δικαιοσύνη, Νομικό Σύστημα και Δημόσια Ασφάλεια

Περιγραφή: Ο Νομικός Κόμβος στο Διαδίκτυο – The Cyprus Legal Portal παρέχει μεταξύ άλλων, εύκολη πρόσβαση σε ειδησεογραφία, κείμενα και άρθρα άμεσου ενδιαφέροντος για όσους ασχολούνται με Νομικά θέματα καθώς και πρόσβαση στην συνδρομητική Τράπεζα Νομικής Πληροφόρησης που περιέχει τις βάσεις δεδομένων «Νομοθεσία», «Νομολογία» και τη «Δευτερογενή» Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μετάβαση στην Ιστοσελίδα

Όνομα: Doctor Finder App
Δημιουργός: Ιδιωτική Εταιρεία
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: Android
Θεματική Ομάδα: Υγεία

Περιγραφή: Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει την αναζήτηση σε περισσότερους από 3000 ιατρούς (εγκεκριμένους) και άλλες ειδικοτήτητες (οδοντίατρους, κτηνίατρους,διαιτολόγους,ψυχολόγους κ.α), διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, χημεία, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και αριθμούς έκτακτης ανάγκης σε όλη την Κύπρο, χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

Μετάβαση στην Εφαρμογή

Όνομα: Map Cyprus App
Δημιουργός: Ιδιωτική Χαρτογραφική Εταιρεία
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: iOS, Android
Θεματική Ομάδα: Παιδεία, Πολιτισμός και ΑθλητισμόςΥγείαΕνέργεια

Περιγραφή: Με την εφαρμογή “Map Cyprus”, που είναι βασισμένη σε έναν ενημερωμένο και λεπτομερή χάρτη της Κύπρου, μπορεί ο χρήστης να αναζητήσει στο κινητό του τηλέφωνο, οποιαδήποτε διεύθυνση ή σημείο ενδιαφέροντος στην Κύπρο, με εύκολο και έξυπνο τρόπο. Η εφαρμογή μεταξύ άλλων προσφέρει ζωντανή πληροφόρηση για τις τιμές καυσίμων και τα διημερεύοντα φαρμακεία σε όλη την Κύπρο. 

Μετάβαση στην Eφαρμογή

Όνομα: Hunt Cyprus App
Δημιουργός: Ιδιωτική Χαρτογραφική Εταιρεία
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: Android
Θεματική Ομάδα: Περιβάλλον

Περιγραφή: To Hunt Cyprus είναι μία χαρτογραφική εφαρμογή με πλοηγήσιμα χαρακτηριστικά, συνδιάζοντας την τεχνολογία GPS, GIS και πλοήγησης(Navigation). Χρησιμοποιεί υψηλής ποιότητας διανυσματικούς χάρτες (εκτός δικτύου) οι οποίοι αποθηκεύονται στο κινητό ή στο tablet και είναι εμπλουτισμένοι με χάρτες κυνηγιού επιδημητικών ειδών, πέρδικας - λαγού, τσίχλας, φάσας, αναλόγως της χρονιάς.

Μετάβαση στην Εφαρμογή

Όνομα: Traffic 4 Cyprus / ΔΙΑΥΛΟΣ
Δημιουργός: Τμήμα Δημοσίων Έργων
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: ιστοσελίδα
Θεματική Ομάδα: Επαρχίες, Δήμοι και ΖώνεςΜεταφορές

Περιγραφή: Ιστοσελίδα μέσω της οποίας δίνονται πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την κυκλοφορία στη Λευκωσία και το υπεραστικό δίκτυο, οδικά έργα σε εξέλιξη, διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στο κέντρο της Λευκωσίας, σχεδιασμό διαδρομής και άλλες πληροφορίες. Η πράξη συγχρηματοδοτήθηκε απο την Ευρωπαική Ενωση (ΕΤΠΑ) και απο Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και Κύπρου.

Μετάβαση στην Ιστοσελίδα

Όνομα: Cyprus Fuel Guide App
Δημιουργός: Ιδιωτική Εταιρεία
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: Android
Θεματική Ομάδα: Ενέργεια

Περιγραφή: Μέσω της εφαρμογής διατίθεται οδηγός για τις τιμές των καυσίμων στην Κύπρο, μέσω του Παρατηρητηρίου Λιανικών Τιμών Καυσιμών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίας, Βιομηχανίας και Τουρισμού, παρέχοντας τη δυνατότητα για σύγκριση  των τιμών των καυσίμων ανά περιοχή, ώστε να βρει κάποιος την καλύτερη προσφορά, μέσω σχετικών προβλέψεων.

Μετάβαση στην εφαρμογή

Όνομα: Cyprus Tourist Guide
Δημιουργός: Networks Research Laboratory, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: Android
Θεματική Ομάδα: Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός

Περιγραφή: Αναλυτικός Τουριστικός Οδηγός για όσους επισκέπτονται την Κύπρο και επιθυμούν να γνωρίσουν τις φυσικές ομορφιές τους με ενημερωμένο τρόπο. Αυτός ο οδηγός υποστηρίζει περισσότερα από 300 αξιοθέατα, συμπεριλαμβανομένων των αρχαιολογικών και θρησκευτικών χώρων, καθώς και μουσεία, παραλίες και γενικά σημεία ενδιαφέροντος.

Μετάβαση στην Eφαρμογή

Όνομα: InfoCredit Group
Δημιουργός: Ιδιωτική Εταιρεία
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: ιστοσελίδα
Θεματική Ομάδα: Οικονομία και Χρηματοοικονομικά Θέματα

Περιγραφή: Η παγκόσμια Διαδικτυακή Πλατφόρμα του Ομίλου InfocreditWorld, παρέχει πρόσβαση σε εμπορικές και πιστωτικές πληροφορίες σε εταιρείες και άτομα παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου (δεδομένα από Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη), μέσω του παγκόσμιου δικτύου της.

Μετάβαση στην Ιστοσελίδα

Όνομα: Διαδικτυακή Εφαρμογή Υπολογισμού Υδατικών Αναγκών των Καλλιεργειών
Δημιουργός: Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: web app
Θεματική Ομάδα: Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία και Τρόφιμα

Περιγραφή: Διαδικτυακή Εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από γεωργούς και άλλους ενδιαφερομένους, για τον υπολογισμό των μηνιαίων αναγκών σε νερό (m3/δεκάριο) ανά τοποθεσία και καλλιέργεια. Το εργαλείο στηρίζεται σε πρωτογενή δεδομένα που έχουν παραχθεί μέσα από διαχρονική έρευνα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών.

Μετάβαση στην Εφαρμογή

Όνομα: Εκτιμητής Απομάκρυνση Αζώτου (Ν) από τις Καλλιέργειες
Δημιουργός: Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: web app
Θεματική Ομάδα: Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία και Τρόφιμα

Περιγραφή: Διαδικτυακή εφαρμογή που παρέχει εκτίμηση των ποσοτήτων Αζώτου (Ν) που απομακρύνονται κατά τη συγκομιδή υπολογίζοντας με βάση α) τη συγκέντρωση του Ν στο φυτικό ιστό (π.χ. kg Ν / t παραγωγής) και β) το μέγεθος της παραγωγής. Η εφαρμογή στηρίζεται σε πρωτογενή δεδομένα που έχουν παραχθεί μέσα από διαχρονική έρευνα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών.

Μετάβαση στην Εφαρμογή

Όνομα: Υπολογιστής κόστους παραγωγής, κέρδους και τιμής πώλησης απλού προϊόντος
Δημιουργός: Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: web app
Θεματική Ομάδα: Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία και Τρόφιμα 

Περιγραφή: Διαδικτυακή Εφαρμογή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από γεωργούς και άλλους ενδιαφερόμενους, για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής, του κέρδους και της τιμής πώλησης απλού γεωργικού προϊόντος.

Μετάβαση στην Εφαρμογή

Όνομα:  Διαδικτυακή Εφαρμογή για την Οικονομική και Φυσική Παραγωγικότητα Νερού κύριων καλλιεργιών στην Κύπρο
Δημιουργός: Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: web app
Θεματική Ομάδα: Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία και Τρόφιμα

Περιγραφή: Διαδικτυακή εφαρμογή η οποία παρέχει την οικονομική παραγωγικότητα και φυσική παραγωγικότητα νερού κύριων καλλιεργειών στην Κύπρο. Η εφαρμογή στηρίζεται σε πρωτογενή δεδομένα που έχουν παραχθεί μέσα από διαχρονική έρευνα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών.

Μετάβαση στην Εφαρμογή

Όνομα: Διαδικτυακή Εφαρμογή Υπολογισμού Λιπασμάτων για Υδρολίπανση
Δημιουργός: Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση
Κατηγορία: web app
Θεματική Ομάδα: Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία και Τρόφιμα

Περιγραφή: Ο υπολογιστής λιπασμάτων για υδρολίπανση είναι ένα απλό εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από γεωργούς και άλλους ενδιαφερόμενους, για τον υπολογισμό των ποσοτήτων λιπασμάτων άζωτο, φώσφορο και κάλιο, που χρειάζεται να τοποθετηθούν στο νερό άρδευσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος που χρησιμοποιούν.

Μετάβαση στην Εφαρμογή