Οργανισμοί

Green-Dot Cyprus

H Green Dot Κύπρου αποτελεί το πρώτο αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα διαχείρισης συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών στην Κύπρο.

1 datasets

Δήμος Ύψωνα

Ο Ύψωνας είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σε έκταση δήμος της επαρχίας Λεμεσού και βρίσκεται 7 περίπου χιλιόμετρα δυτικά τ

0 datasets

Νομική Υπηρεσία

Ανεξάρτητη υπηρεσία με προϊστάμενο τον Γενικό Εισαγγελέα, βοηθούμενο από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα.

0 datasets

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Αποστολή των Υπηρεσιών είναι η παροχή ποιοτικής φροντίδας για τη ψυχική υγεία που να καλύπτει, πέραν από τη θεραπεία και την αποκατάσταση, τους τομ

0 datasets

Τμήμα Εργασίας

Το Τμήμα Εργασίας είναι αρμόδιο για την προώθηση και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στους τομείς της απασχόλησης και κατάρτισης του ανθρώπινου

1 datasets

Τμήμα Αρχαιοτήτων

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση της αρχαιολογικής κληρονομιάς της Κύπρου.

9 datasets