Ανακοινώσεις

08/04/2022

Το ITICA MRG του οργανισμού CYENS και το Thinker Maker Space, οργανώνουν εκδήλωση με θέμα ‘Data as a Common Ground-Networking Event’. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει ένα ποικιλόμορφο γκρουπ από τεχνολόγους, εκπρόσωπους του δημοσίου τομέα, της τοπικής βιομηχανίας καθώς και ερευνητές και καλλιτέχνες με στόχο να αναλύσουν τη δυναμική των δεδομένων στις δίκες τους εφαρμογές και πως αυτές συνδέονται με το Κυπριακό πλαίσιο και πραγματικότητα.

13/11/2019

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS Day), διοργάνωσε στις 13 Νοεμβρίου 2019 την ανοικτή ημερίδα με θέμα «Η χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.) για έλεγχο και την παρακολούθηση των κρίσιμων υποδομών», στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

24/10/2019

Η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, ως Εθνικό Γραφείο Ανοικτής Πρόσβασης (OpenAIRE NOAD) του Πανευρωπαϊκού δικτύου OpenAIRE, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης διοργάνωσε ημερίδα με τίτλο: "Ανοικτή Επιστήμη: Από τη θεωρία στην Πράξη", την Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019, στο  Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου».